მარიენჰამნი - ოდ გრენლანდი 2
სპარტაკს იურმალა - დინამო მინსკი 2
სამტრედია - გაბალა 2
დაჩია კიშ. - კიაპაზი 2
სპარტაკი მიავა - ადმირა 2

0 ქულა
1)გერმანია- საფრანგეთი კი
2)შირაკი გიუმრი - დილა ნაკლები
3)იელგავა - ბრეიდაბლიკი კი
4)დაჩია კიშ. - კიაპაზი ნაკლები
5)სამტრედია - გაბალა კი

8 ქულა