ვიბორგი-ჰერფოლგე მეტი
ხიხონი-ლუგო 1
ქოვენთრი-სტივენეიჯი 1
ბოდო გლიმტი-ელენსაკერი 1
ვესტერლო-აალსტი 1

კოეფიციენტი: 13.53
ვასკო-ბაია 1 ვანჩო
ბრაზილია-ჩინეთი არა შოთა (მესხეთი)
ქროული-პორტსმუთი 1 ლევანი (არსენალი)
კროტონე-ჩიტადელა 1 ბაჩო (კოენტრაუ)
ჩეზენა-ნოვარა 1X გულო
ინდეპედიენტე-კილმესი კი ნიკა (ბრაზილია)

კოეფიციენტი: 21.77