მომხმარებლის პროგნოზებს დაემატა განყოფილება - "მომხმარებლის ბილეთები"
ამიერიდან აქ ატვირთეთ ხოლმე თქვენი ბილეთების ასლები!


უმრავლესობამ გაიზიარა და ასრულებს ამ წესს, მაგრამ გამონაკლისები მაინც ტვირთავენ ბილეთებს "მომხმარებლის პროგნოზებში", ამიტომ:
ვინც კვლავ ატვირთავს ბილეთს დაუშვებელ ადგილას მივცემთ ერთთვიან ბანს!