იტალია - შვედეთი 1
ესპანეთი - თურქეთი 1
ბელგია - ირლანდია 1
გერმანია - პოლონეთი ki

16 ქულა

ცოტა დავაგვიანე თუ ჩამითვლით კარგია