პორტუგალია - უელსი
გერმანია- საფრანგეთი

ტალინა ინფონეტი - ჰართსი
შირაკი გიუმრი - დილა
დაჩია კიშ. - კიაპაზი
სპარტაკი მიავა - ადმირა
სამტრედია - გაბალა
იელგავა - ბრეიდაბლიკი
ნომე კალჯუ - ტრაკაი
მარიენჰამნი - ოდ გრენლანდი
სპარტაკს იურმალა - დინამო მინსკი
როპს როვანიემი - შემროკ როვერსი
ბუდუჩნოსტი - რაბოტნიჩკი
ტორსჰავნი - ლევადია
კრაკოვია - შკენდია