ჩოგბურთი რაბატი მაროკო; მერტენსი-სუ ვეი სე 2(4,75)  ნუ ვფიქრობ, რომ ამხელა კოეფიციენტი არუნდა ქონდეს 2იანს, მე პირადად ვფიქრობ რომ დიდი შანსია დაჯდეს, წარმატებები!!
Davicyot amit ...

1) Aq Kvitova mgonia rom moigebs da rac sheexeba mocinaagdmdeges scored is ver shedzlebs breiqis gaketebas ese vpiqrob da amitom mshvenieri 2.4 koepicienti mgonia ... 

2) Orive motamashe normalur pormashia rasac vuyure am turnirze da aqcenti taviant padachebze aqvt rogorc yoveltvis da mgonia rom aq maqsimum 2 breiqi tu iqneba pirvel setshi 

3) Nu Bautita me momcons rogorc chogburteli romelsac uyvars xangrdzlivi gatamashebebi da sheudzlia rac mtavaria da Kolshaiberi tavis padachazea am shexvedrashi damokidebuli tu cauvida ar iqneba mgonia 1 e meti breiqi pirvel setshi 

4) Nu me am koreelis tamashebi maxsovs sascaul burtebs rom igebda jokostan da zogadad ise da mgonia aq ert erti romelic daubreiqebs pirvels mere mxolod orientirebuli tavis padachaze iqneba da setsac daamtavrebs cynarad da tavs ar gaigijebs romelime 3 breiqit 

5) orive mshvenieri chogbrtelia da arc tu ise cudi chacodeba aqvt da amxela gza ar gavles tyuilad rom pirvelive tavis padachaze dabreiqdes da mgonia rom breiqi iqnebapirveli setis shuashi rac gadamcyveti paqtori iqneba daimis iqneba scored seti romelic shedzlebs pirvelad dabreiqebasMe ese mgonia da tu mogeconebat shegidzliat gamoiyenot ...