1) ჰიუსტონი - გოლდენ სტეიტი პირველი ტაიმ აუტი 2 2.34
2) ჰიუსტონი - გოლდენ სტეიტი II მეოთხედში I გუნდის ტოტალი 27.5 მეტი 1.69

3) ჰიუსტონი - გოლდენ სტეიტი III მეოთხედის ტოტალი 53.5 მეტი 1.70

warmatebebi, es poziciebi mjera yvelaze metad dges ... Gansakutrebit statusi
1) გარსია კ. - ბაბოში ტ. ანგარიში სეტების მიხედვით 2:0 2.02
2) დელ პოტრო ხ.მ. - ციციპასი ს. ანგარიში სეტების მიხედვით 2:0 2.26
3) კიზი მ. - ვეკიჩი დ. ანგარიში სეტების მიხედვით 2:0 2.42
4) ისნერი ჯ. - რამოს-ვინოლასი ა. I მოთამაშის გეიმების რაოდენობაა 13.5 მეტი 2.17

5) ჰალეპი ს. - ოსაკა ნ. ანგარიში სეტების მიხედვით 2:0 2.00
ar vici ratom aqvs amxela koeficienti houstons mikvirs magram sanam daiklo me gamoviyeneb 1.9 aris saswaulad dasaweri sheidlzeba me vcdebi da satyuara magram gundi romelic 1 adgilidan gavida gundi romelic saxshi fantasiur foramshia gundi romelmac waago pirveli shexvedra saxshi tu ramis migweva undat meore shexvedra haerivit swirdebat mosagebad amitom rom waago houstonma ar vinaneb chems dadebul tanxs