დელბონისი - კარენო ბუსტა- 2
ტრიუნგელიტი - ჩეკინატო- 2
ძუმური - ალბოტი- 1
კლიჟანი - მონფილსი- 2
ხაჩანოვი - გარსია ლოპესი- 1
დიასი - ოსაკა- 2
კოზლოვა - სინიაკოვა- 2
კიზი - დოლეჰიდი- 1