ვუქომაგოთ ჩვენ ბიჭებს---მოგებზე კი აქვთ 5, ღმერთმა ქნას მოიგონ და თვითონაც დიდი ძალისხმევა ჰქონოდეთ, მაგრამ მაინც მეოთხედის დაწერა ჯობია ჩემი აზრით---საერთო თამაშის მაქსიმუმი პლუს ფორა კი ქართველებს ლიდერზე (+13,5)1---1,51 აქვთ---წარმატებები blush