ურუგვაი - საფრანგეთი
ბრაზილია - ბელგია
შვედეთი - ინგლისი
რუსეთი - ხორვატია

გიოტებორგი - კალმარი
დიურგორდენი - ნორჩოპინგი
იორებრო - ელფსბორგი

სტარტი - სტაბეკი
ბოდო გლიმტი - ბრანი
ოდ გრენლანდი - ლილესტრიომი

"მსოფლიო ჩემპიონატის პროგნოზისტთა ლიგაში" მონაწილეობის მიღება შეუძლია ნებისმიერ მსურველს და მოთამაშეები არ დაიყოფიან "პროგნოზისტთა ლიგისა" და "პროგნოზისტთა ლიგის შესარჩევის" მონაწილეებად. ბილეთის დაწერისას ყველამ უნდა მიუთითოს "პროგნოზისტთა ლიგის შესარჩევი".

ვადის გადაცილებით დადებული ბილეთები არ მიიღება.

კომენტარებში დაწერილი ბილეთები არ ჩაითვლება!!!