ინგლისი - ჩრდილოეთ კონფერენცია

სპენიმურ თაუნი - ბლაით სპარტანსი
ტოტალი 2.5 მეტი 1.55


  ინგლისი - სამხრეთ კონფერენცია

ოქსფორდ სიტი - ჰანგერფორდ თაუნი
ტოტალი 2.5 მეტი 1.50