გამოიყენეთ???   შეიძლება კი მაგრამ თავი შეიკავეთ აზრის დაფიქსირებისგან..ამიტიმაც იკავებს თავავს ბევრი აქ პროგნოზის გაკეთებისგან თავს.. მშვიდობა მოგცეთ ღმერთმა.. სულ კარგად ბრძანდებოდეთ.. Ioska555