1. სომხეტი - საქართველო: 2
2. ინგლისი - ბელგია: 1
3. სოტლანდია - სლოვაკეთი: 1
4. პოლონეთი - იტალია: ნაკლები
5. საფრანგეთი - პორტუგალია: მეტი

0 ქულა
სომხეთი - საქართველო
ბარათების რაოდენობა 4.5 მეტი

ბოსნია - ნიდერლანდები
II გუნდის ბარათების რაოდენობა 1.5 მეტი

ხორვატია - შვედეთი
II გუნდის ბარათების რაოდენობა 1.5 მეტი
ხორვატია - შვედეთი ორივე გაიტანს კი

საფრანგეთი - პორტუგალია
I გუნდის ბარათების რაოდენობა 1.5 მეტი