ფოსტა გადავსებული ყოფილა, წავშალე მესიჯები და ეხლა უკვე გამომეგზავნება, აბა იღბალი და წარმატება ყველა ძმას და კეთილისმსურველს, შევხვდებით ალბათ ენკენისთვეში!
ცოტა გავწელე ბილეთი ვინაიდან აქ სექტემბრამდე არ შემოვალ თქვენთვის ცნობილი სუბიექტური მიზეზებისა გამო, თუ ვინმეს დაკონტაქტება უნდა, საიტის შეტყობინებაზე გამომიგზავნოს მესიჯი და ვუპასუხებ