ტოტალიზატორების დასახელების შემცველი სიმბოლიკის გამოყენება იკრძალება! საიტის ადმინისტრაცია დაბლოკავს, ყველას ვინც დაარღვევს ამ წესს!!!
Fixed!

ამ წუთიდან კლუბის წევრებს შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ თქვენი ერთი პროგნოზი მინიმალური კოეფიციენტით 1,40  (სასურველია გარჩევით),თამაშის დაწყების დრო უნდა იყოს შაბათს 7 მაისს 15 საათიდან  ორშაბათის ჩათვლით.
თუ ერთი და იგივე პროგნოზს მოგვაწვდის რამოდენიმე კლუბის წევრი,პროგნოზის ავტორად ჩაითვლება მხოლოს ის,ვინც პირველმა მოგვაწოდა პროგნოზი. 

თამაშების მოწოდება შეწყდება: 
პარასკევს 23:00 საათზე