მილანში 8.5 მეტი კუთხური მიწერია, პირველ ტაიმში 8 კუთხური იყო, მეორეში არც ერთი.
რა გავაკეთო? მირჩიეთ ვინმემ